Je podnikání výhodné?

Na jedné straně je to volná pracovní doba, osobní svoboda, splnění svých snů, ale také vedle toho jsou nutné schopnosti vlastního rozhodování, umění nabízet a prodávat. Také jiné aspekty je potřeba při svém rozhodování o podnikání vzít v úvahu. Kromě částečné ztráty sociálních jistot, jsou zde starosti s platební neschopností obchodních partnerů. Ale je možné, že vás k rozhodnutí podnikat vede například to, že se necítíte ve svém zaměstnání spokojeně, nemáte radost z vlastní práce, neztotožňujete se s orientací firmy, pro kterou pracujete. A ta představa, že jako podnikatel či podnikatelka budete mít velký krásný dům, nejlépe několik drahých aut, každý rok drahou dovolenou. Musí to tak být, vždyť to všichni vidíme ve filmech a reklamách na každém kroku.

dvě Podnikatelky

Nová životní role – podnikatel

 

Již jste si vyzkoušeli pozici zaměstnance.  Pryč je doba, kdy člověk nastoupil do zaměstnání na určité pracovní místo a pokud pomineme možný profesní postup, tak celý svůj pracovní život prožil v jednom podniku. V současné době zaměstnanec nemůže hovořit o jisté budoucnosti, ale pokud má kvalifikaci, která je na trhu práce žádaná, má velkou výhodu.
Porada podnikatelů
Ale profesní možnost mít pracovní pozici zaměstnance jste již vyloučili a chcete být podnikatel, tedy profesionál na volné noze. Budete mít sice větší pocit nezávislosti, ale i nejistoty do budoucna. Ale pozor, na rozdíl od zaměstnance jste v případě dočasné pracovní neschopnosti odkázán pouze na sebe, a navíc, protože nepobíráte jako podnikatel mzdu, nemáte nárok na její náhradu. Takže finanční zabezpečení je zcela na vás. Je toho hodně, ale komu nechybí odvaha, může to zkusit. Odborníci v případě přijmout rozhodnutí podnikat nebo nepodnikat, uvádějí, že pokud patříte k lidem, kteří jsou sociálně zaměření, tak byste podnikat neměli.
Skokem do podnikání
Rozhodnutí je samozřejmě na vás, pokud jste tedy připraveni snášet psychické napětí z důvodu, že nelze přesunout odpovědnost, například na jiného pracovníka, tak jak to dělají mnozí zaměstnanci, a navíc si věříte, tak podnikejte. A že nemáte potřebné znalosti a zkušenosti? Ty přijdou samy, i když to bude chvíli trvat.