Poslední rozloučení před srážkou

Rossetaputovala vesmírem přes 12 let a svou pouť zakončila plánovaný nárazem do komety Čurjumov-Gerasimenko z výšky 15,4 km v pátek 30. 9. 2016. Těsně před dopadem pořídila zatím neznámý snímek povrchu komety.
Sondě se podařilo pořídit řadu fotografií povrchu planety za pomoci kamery OSIRIS. Rozmělněná data fotografií zasílala na zemi v jednotlivých datových paketech z důvodů telemetrie. Správu dat mněli na starosti vědečtí pracovníci z Institutu Maxe Plancka v Göttingenu. Teprve později Holger Sierks, zodpovědný za výstupy z kamery OSIRIS, objevil několik dalších datových paketů, o jejíž existenci neměli vědci tušení.
kometa na nebi
Tato data obsahovala část fotografie, kterou software k automatické identifikaci snímků prvotně chybně vyhodnotil. Při odeslání těsně před nárazem se nepodařilo fotografii odeslat kompletní snímek (23 048 bytů) byl rozložen do šesti paketů, ze kterých úspěšně dorazily jen tři poté se sonda roztříštila o povrch komety.  
 
Po mravenčí takřka restaurátorské práci vědců se podařilo ručně získat 12 228 bytů, což je skoro polovina původní fotografie díky čemuž bylo možné snímek zrekonstruovat. Palubní systém sondy kvůli způsobu datové komprese nezasílá data pixel od pixelu, ale po vrstvách. Což umožnuje odesílat podstatně detailnější fotografie.
Nakonec se podařilo získat 53% dat, což neznamená, že schází polovina snímku, ale jen rozostření a snížení kvality snímku. Na místo komprese v poměru 1:20, vědci dosáhli kompresního poměru 1:38, což obrázek rozostřilo a vytratili se některé detaily.

družice u Jupiteru
Poslední snímek

Pochopitelně to souvisí s technickými parametry kamery OSIRIS, která není konstruována pro pořizování snímků z bezprostřední blízkosti. Vědci zkusili vyřadit barevný filtr, čímž se podařilo kameru „přeostřit“ na blízko. Původní domnělé snímky pořízené sondou byli z výšky 23,3 až 26,2 metrů nad povrchem komety. Poslední nově objevený snímek je z výšky 17,9 až 21 metrů o rozměrech jeden krát jeden metr. Vzdálenosti jsou uváděny záměrně v rozsahu pár metrů, jelikož si odborníci nejsou jisti správnosti výpočtu za použití modelu a tvaru komety.