Prvním krokem ke stěhování firem v Praze je organizační harmonogram

Vše závisí na dobré organizaci

Stěhování firem Praha http://www.odnesto.cz/stehovani-firem-a-kancelari/, ať už jde o manuální provozy nebo kanceláře, by mělo být pevně v rukách osoby, která má důkladný přehled o fungování společnosti a zodpovídá za organizační záležitosti. Zdá se to možná jako samozřejmost, ale toto bývá klíčové a ne vždy dobře zajištěné. Celý úspěch akce nezávisí až tak na profesionalitě stěhováků – ti odvádí svou práci i ve svém zájmu důkladně, ale záleží na porozumění a dohodě mezi dvěma lidmi – technikem stěhovací firmy a zástupcem stěhovaného subjektu. Jaké kroky se řeší a co je třeba vědět a zajistit?

velká kancelář

Časový harmonogram – co, kde a kam se bude převážet, v jakém sledu a časovém horizontu. Kdy začnou přípravné práce, kdy samotné stěhování a kdy půjde o zprovoznění všech firemních složek na novém působišti.

Počet vozidel a pracovníků stěhovací firmy – na základě dohody se zástupcem stěhovací firmy se nasadí do akce určitý počet pracovníků, může jít i o rozsáhlé činnosti ve více patrech budovy současně, případně na několika pobočkách.

mítink před stěhováním

Likvidace nepotřebných věcí – ty by měly být označeny, aby nedošlo k záměně, a pokud možno odděleny od ostatních břemen.

Balicí materiál – součástí vzájemné dohody je i možnost balení veškerého majetku firmy nebo jeho části stěhovací firmou, a to buď do kartonových krabic či kontejnerů. Nábytek se většinou zabezpečí flexibilní a bublinkovou fólií.

Nadměrná břemena – patří sem stroje a zařízení, různé mechanismy, nerozebíratelný nábytek, trezorové skříně a cokoli dalšího, co vyžaduje nasazení těžké techniky, případně speciální postupy spouštění břemen na kladkách po vnějším plášti budov. Jedná se jak o velmi rozměrná břemena, tak i velmi těžká.

Instalace nábytku a pomoc se zprovozněním chodu firmy – stěhovací společnosti zajišťují i demontáž nábytku a instalaci vybavení kanceláří a dalších pracovišť.

Speciality – kromě běžného vybavení se může stěhovat i to, co vyžaduje zvláštní pozornost, jako jsou velké rostliny v reprezentativních místnostech, akvária, projektory a projekční plátna, velkoplošné monitory, rozsáhlé reproduktorové soustavy a ozvučení velkých prostor atd.