V hlavní roli marketing

Marketing je významný a především velmi důležitý ještě před zahájením podnikání. Je adekvátní v rámci přípravy pro podnikání. Jádro tvoří kvalitní zpracování podnikatelského záměru. Jak správně a efektivně postupovat při sestavování podnikatelského záměru do finální verze v podobě nabízené služby či výrobku? Odpověď spočívá v marketingovém mixu.

marketing
Co je marketing? Jak zní definice?

Marketing je zkrátka souhrnem různých lidských činností směřující k uskutečnění směny. Marketing je pohled na vaše podnikání, váš obchod, kde jádro je tvořeno a určeno uspokojením potřeb klienta či zákazníka. Pro lepší představu a srozumitelnost lze konstatovat, že je zapotřebí znát potřeby a požadavky kupujících. Díky tomu tak můžete poskytnout výrobky či služby, které si zákazník nebo klient žádá a potřebuje. A díky adekvátní reklamě, dosáhnete svého cíle snadněji.
kompetence a vize

Pohled do historie marketingu

Původ marketingu je ve Spojených státech amerických. Vznikl tak ve druhé polovině dvacátého století. Stalo se tak díky rozvoji strojové výroby, kdy se vyvinula potřeba zabývání se výrobními metodami. Jednalo se o období, kdy jednoznačně poptávka převyšovala nabídku. Tak logicky nebyla potřeba se zaobírat reklamou. Společnosti řešili otázku, jak vyrobit či produkovat co nejvíce zboží avšak s minimálním nákladem. V tomto směru marketing působil a fungoval do zhruba konce Velké hospodářské krize.

Poté se již marketing zaměřil na prodej. A právě toto období se stalo tím, kdy se pozornost marketingu začala soustředit na reklamu. Důvodem byl nadbytek výrobků na trhu. Marketing směřující na prodej způsobil, že se vyvinula snaha ohledně zabývání se různými i průzkumy na trhu. Záměrem bylo, aby se maximálně a efektivně uzpůsobila výroba poptávce, co si zákazník přeje a žádá. Od konce druhé světové války se jedná o tzv. formu absolutního marketingu. V praxi to znamená, že takřka všichni zaměstnanci firem se mají řídit heslem – náš zákazník, náš pán!
písmo inovace

Nejdůležitější nástroje marketingu

První je fáze přípravná, která zahrnuje jak informační audit i marketingový informační systém, ale také analýzu SWOT. Druhou je fáze realizační. Zde se právě užívá nástroj marketingu nazývající marketingový mix. Třetí je kontrolní fáze, zde dochází k užití nástrojů v podobě analýzy ekonomického i obchodního ukazatele, interního informačního systému.