Vztahy mezi sourozenci

Dítě vychází se svými sourozenci, podle toho v jakém pořadí se narodí. Velmi záleží na tom, zda je dítě prvorozené či benjamínek v početnější rodině. Ve všech případech se mezi dětmi projevuje určitou formou žárlivost, jejíž podoba a projevy záleží také hodně na vnitřním založení dítěte. Je třeba mít tuto skutečnost vždy na paměti, abychom jako rodiče předcházeli zbytečnému vyhrocování vztahů a situací. Neustále dětem v takovýchto situacích vysvětlujte, že je máte stejně rádi, že je chápete a každé z nich chraňte, jen tak v nich budujete pocit jistoty a bezpečí.
dvě děti
Nejstarší sourozenec
Nejstarší dítě se po nějaký čas těšilo výsadě, že se nemuselo s nikým o nic dělit, tedy ani o věci ani o pozornost rodičů a dalších lidí. Jakmile tuto výsadu ztratí, musí se s ní nějak popasovat a je přirozené, že na malého „vetřelce“ žárlí. Většinou platí, že čím později dítěti sourozence pořídíte, tím pro něj bude obtížnější se s novou rodinnou situací srovnat. Žárlivost se někdy projevuje určitou regresí v různých oblastech chování dítěte. Mohou se u něj střídat pocity smutku a agrese. Starší dítě vyžaduje to, co má miminko. Chce pít z kojenecké lahve, jíst kašičky, mazlit se s maminkou. Zároveň však může dítě projevit touhu s miminkem Vám pomáhat, starat se o něj. Podporujte jej v tom, i když Vás to někdy bude stát více času i nervů. Tím, že mu svěříte nějaký úkol, dáváte mu najevo jeho důležitost.
tři bratři
Prostřední sourozenec
Jedná se asi o nejchoulostivější postavení, nemá totiž výhody ani prvorozeného ani benjamínka. Příchod dalšího miminka s ním může otřást, snaží se často vyrovnat svému staršímu sourozenci, což se mu přirozeně nemůže vždy podařit. Může mít někdy až pocit, že je nemilovaný, a pak vynaloží veškeré úsilí, aby si získal pozornost rodičů. Rada tedy zní: nepřehlížejte potřeby svého prostředního potomka.
dvě sestry
Nejmladší sourozenec
Benjamínek vítá společnost starších sourozenců, většinou pro něj bývají vzorem. Někdy však mohou těm starším závidět to, co sami ještě nemohou. Předcházejte tomu, aby si nejmladší dítě toto vykládalo vaší větší přízní vůči těm starším. Někdy se má tendenci stavit do pozice „miminka,“ aby se s ním ostatní členové rodiny mazlili a hráli. Zmítá se tak mezi touhou být už velký jako sourozenci a zároveň si chce uchovat svou pozici „mazlíčka.“ Ujišťujte ho v tom, že máte radost z toho, jak roste a jaké dělá pokroky, získá tak pocit jistoty, že ho budete mít stále stejně rádi, ať už mu budou tři, osm nebo dvanáct.