Jak správně vybrat téma diplomové práce

I když se to zdá ještě hodně daleko, na většině tuzemských vysokých škol se vybírá téma závěrečné práce, tedy bakalářské nebo diplomové, s docela velkým předstihem. Minimálně jeden rok má student na napsání této práce, které by mělo vyvrcholit jejím úspěšným obhájením. Spousta studentů má z tohoto velké obavy, je to logické, jelikož se jedná o celkem rozsáhlou práci, často spojenou i s praktickou částí, tedy výzkumem a jeho vyhodnocením.
otevřená kniha
Vybrat si vhodné téma bakalářské nebo diplomové práce není vůbec jednoduché. Závisí to na mnoha faktorech, a i když se zdá, že danému oboru, rozumíte, můžou se objevit i oblasti neprobádané a tedy ne příliš bezpečné.
Jaké jsou tedy zásady pro psaní závěrečných prací, na co si dát pozor a nad čím se zamyslet?
· výběr vhodného tématu – jedná se asi o to nejdůležitější, pokud si zvolíte dobré téma, máte z poloviny vyhráno, určitě se oplatí volit téma, které je vám blízké, nepouštět se do dobrodružných výprav za poznáním neznámého, jelikož se tím může mnohé zkomplikovat

· správná volba vedoucího práce – i zde se jedná o velmi zásadní věc, dobrý vedoucí může mnohé ovlivnit, je vhodné volit vedoucího, se kterými již máte z dob studia nějakou, spíše pozitivní zkušenost a víte, co se od něj dá čekat, určitě je důležité, aby se s vedoucím dalo komunikovat a to i elektronickou formou, tedy aby rychle reagoval, dal vám zpětnou vazbu, či radu, když je potřeba
· dostupnost literatury – je velmi důležité mít dostatek odborných publikací k danému tématu, je spousta lákavých témat, která však nejsou v literatuře dostatečně zpracována a pak je opět problém, je tedy vhodné si ověřit, zda se v knihovnách publikace nacházejí, případně, jaká je na ně čekací doba
knihy ve veřejné knihovně
realizace praktické části práce – má-li vaše práce i povinnou praktickou část, je nutno i tuto řádně zvážit, promyslet, udělat plán, kdy a jakým způsobem bude výzkum proveden a jak je který typ složitý, co se týká získávání dat a jejich vyhodnocení
· dobře naplánovat čas – i když jsou závěrečné práce zadávány s dostatečným předstihem, čas ubíhá velmi rychle a najednou si člověk uvědomí, že se termín odevzdání nezadržitelně blíží, je určitě vhodné myslet na vyhotovení praktické části, také dát vedoucímu práce prostor na připomínky, myslet je potřeba i na čas, po který se bude hotová práce tisknout a vázat.

I když se dá dnes svázat práci na počkání, ani na toto se nedá spoléhat, jelikož, pokud se něco dělá ve velkém časovém presu, většinou se stane, že se na něco zapomene, nebo se udělá chyba a ta pak může být fatální.