Výzva nejen pro žáky

Nedávno začal nový školní rok. Skoro každý školák si kladenová předsevzetí. Budu se učit. Tato předsevzetí si ve skrytu duše kladou i ti největší lajdáci, bohužel jen málokomu to předsevzetí vydrží déle než týden.
Nejsou to ovšem jen žáci, učni a studenti. Předsevzetí si kladou také rodiče. Teď konečně začnu dohlížet na to, aby se děti doma pořádně připravovali.
Dost možná si předsevzetí kladou také učitelé. Teď se konečně vrátím ke svým pedagogickým ideálům z mládí.
Určitě je začátek školního roku velkou výzvou. A to nikoli jen pro žáky, ale právě také pro rodiče a učitele.
ořezaná tužka 

Velká výzva pro rodiče

  • Rodiče by měli věnovat adekvátní pozornost výuce svých dětí a to pravidelně. Například není důvod se s dětmi učit, pokud to děti evidentně nemají zapotřebí, zároveň u dětí se specifickými poruchami se rodiče musí zapojit do učení opravdu každý den. Stačí však jen pár minut denně, které jsou efektivnější než dvouhodinový dril, z něhož dítě stejně nic nezíská.
  • Rodiče by měli být důslední a pro dobro svých dětí dodržovat svá předsevzetí.
  • Rodiče by měli vymyslet zajímavý systém trestů a odměn (trestů mírných, kdy trestáme hlavně nepřipravenost, v žádném případě nejsou akceptovatelné tresty tělesné)
  • Rodiče by měli akceptovat učitele a hledat s nimi společnou řeč a spolupráci. Na tom stojí úspěch výuky i výchovy dítěte.
  • Rodiče by měli vést děti k tomu, aby své učitele vnímali jako skutečnou autoritu a chovali se k nim s náležitou úctou a to bez ohledu na to, že ne každý učitel nám sedí.

 nápis dobrý nápad
 

Velká výzva pro učitele

  • Učitelé by měli být objektivnía neměli by nadržovat dětem z lépe situovaných rodin, nebo svým oblíbencům.
  • Učitelé by neměli a priori stigmatizovat děti, které jsou nějakým způsobem odlišné. Například pochází ze sociálně slabšího prostředí apod.
  • Učitelé by si měli uvědomit jak hluboký vliv má jejich lidský přístup na vývoj osobnosti dítěte a proto by měli před žáky přistupovat s maximální zodpovědností.

Učitelé by mělimaximálně spolupracovat s rodiči a to i s těmi, s nimiž je to obtížné.